GEBRUIK SOCIALISATIE CD

 

Gebruik Socialisatie CD bij SOCIALISATIE

Speel de CD in de omgeving van het nest/de kittens.

 • De CD initieel zeer zacht (amper hoorbaar) afspelen.
 • Geregeld (enkele keren in de week) en het volume niet verhogen zolang de kittens de geluiden niet compleet negeren.
 • Pas als je dat bereikt hebt, het volume een minimale hoeveelheid verhogen. Weer een aantal speelbeurten zo aanhouden, totdat de kittens alle geluiden opnieuw negeren.
 • Meestal is dit geen langdurig proces (in tegenstelling tot bij therapie), omdat er bij het kitten geen reeds bestaande angsten aanwezig zijn.
 • Merk je dat je het volume toch te snel verhoogde, ga dan een stap terug.
 • Regels te volgen tijdens het afspelen van de CD.
  • Negeer ook zelf alle geluiden, want uw kat observeert (ook al valt het u niet op) uw gedrag. Enig teken dat het geluid niet volkomen zou te vertrouwen zijn, kan hen het signaal geven dat er toch iets schort . Dus observeer haar vanuit uw ooghoeken.
  • Doe zelf wat u anders ook zou doen; het huishouden, televisie kijken, lezen, met haar spelen, ... Ze moet zien dat u het geluid negeert en u uw normale gedrag vertoont.
  • Hoewel het tegen onze natuur is... als het kitten toch schrikt, troost het dan niet. Je bevestigt dan namelijk dat deze schrikreactie correct was.
  • Tracht ook het tijdstip van het afspelen van de CD af te wisselen. Zo kan voorkomen worden dat er een associatie, een verband, ontstaat met andere activiteiten of gebeurtenissen. Bijvoorbeeld: ‘Het geluid van onweer is niet bedreigend als het zich voordoet terwijl de televisie speelt of de afwas gedaan wordt’.
  • Tracht ook de ruimte af te wisselen. Zodoende zullen de geluiden bijvoorbeeld niet alleen als normaal beschouwd worden wanneer ze in de woonkamer voorkomen, terwijl ze toch nog aanleiding kunnen geven tot een paniekreactie als ze in de gang of slaapkamer gehoord worden. De kans hiertoe is bij socialisatie echter niet zo groot (wel bij therapie).

 

Gebruik Socialisatie CD bij THERAPIE

Indien u de CD inzet voor een therapie, betekent dit dat de kat angstig is voor bepaalde geluiden of situaties waarbij ook het geluid op zich de angstreactie uitlokt. Het is belangrijk deze CD dan enkel te gebruiken op advies en onder begeleiding van een gedragstherapeut.

Je zult ook alleen bepaalde geluiden (namelijk diegene die angstgevoelens oproepen) willen afspelen. Daarom staan de geluiden gegroepeerd per thema op de CD. Elk thema is een aparte track.

De procedure voor de socialisatie is hier eveneens van toepassing:

 • De CD initieel zeer zacht (amper hoorbaar) afspelen. Hoe zacht het volume moet staan, zal bepaald worden door het gedrag van de kat. Namelijk zo zacht dat ze geen angstige reactie vertoont op het geluid. Elke dag (1 tot 2 maal daags) en het volume niet verhogen zolang de kat dit geluid niet compleet negeert. Pas als je dat bereikt hebt, het volume minimaal verhogen. Reageert ze daar niet angstig op, opnieuw dit volume aanhouden tot ze het helemaal negeert. En zo, zeer traag en stapsgewijs, het volume verhogen, terwijl steeds het tempo van de kat wordt aangehouden. Dit proces kan weken/maanden duren, afhankelijk van de ernst van de angst en het leervermogen van de kat.
 • Maar omdat ook uw reacties erg belangrijk zijn, moet ook u bepaalde regels volgen tijdens het afspelen van de CD.
  • Negeer ook zelf alle geluiden, want uw kat observeert (ook al valt het u niet op) uw gedrag. Enig teken dat het geluid niet volkomen te vertrouwen is, zal ze aangrijpen om zelf ook die conclusie te trekken. Let dus niet uitdrukkelijk op haar gedrag, maar doe het vanuit uw ooghoeken.
  • Doe zelf wat u anders ook zou doen, zoals het huishouden, televisie kijken, lezen, ... Ze moet zien dat u het geluid negeert en uw normale gedrag vertoont. Dat zal haar aangeven dat er geen reden is om ongerust of angstig te zijn.
  • Tracht ook af te wisselen met de momenten. Dit om te voorkomen dat er een verband zou gelegd worden met andere activiteiten. Bijvoorbeeld : ‘Het geluid van onweer is veilig wanneer dit voorkomt terwijl de televisie speelt of de afwas gedaan wordt’.
  • Tracht ook af te wisselen van ruimte. Dit zal beletten dat bepaalde geluiden niet alleen als normaal beschouwd worden als ze bijvoorbeeld in de woonkamer voorkomen, terwijl ze dan toch nog paniek zullen veroorzaken als ze in de gang of slaapkamer waargenomen worden.
  • Dit zijn de algemene regels, maar zoals aangegeven dient een gedragstherapeut u advies op maat te geven voor de concrete situatie die de angst initieert, alsook de context en historiek ervan. Ook afhankelijk van de oorzaak kan de procedure aangepast worden. Zo zal het bevoorbeeld in een bepaalde context moeten gebeuren, of zal u bepaalde acties aan de geluiden moeten toevoegen (spelen, lekker eten geven, ...)

Geschreven door en geplaatst met toestemming van Karin Weuts©
Gedragstherapeut voor Katten, België